Yhteistyö

Sivuston tarkoitus on edistää käännösprojektien välistä yhteistyötä, vapaaehtoisten kääntäjien värväämistä ja mahdollisesti rahoituksen kanavoinnin tukemista joillekin tärkeimmille käännöshankkeille.

Selvitys lokalisoinnin tilasta

Olemme tuottaneet selvityksen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen lokalisoinnin tilasta vuonna 2003.

Selvityksen mukaan Linux on suomennettu tärkeimmiltä osiltaan hyvin ja kattavasti. Kuitenkin tehtävää on vielä paljon: useimmissa Linux-jakeluversioissa ei ole suomenkielistä asennusta eikä hallintaohjelmia ja käyttöohjeiden suomennos laahaa perässä. Tärkein työ on kuitenkin olemassaolevien käännöskokonaisuuksien (kuten KDE ja Gnome) ylläpitämisessä, koska ohjelmat kehittyvät nopeasti ja uusia tulee koko ajan lisää.

Lausuntoja

Olemme tehneet lausunnon avoimen lähdekoodin ohjelmistojen suomennoksesta. Käännöstyötä on perusteltua tukea julkisella rahoituksella. Lausunto toimii pohjana pyrkimyksille hankkia rahoitusta joillekin käännösprojekteille.

Oppilaitokset

Tarjoamme oppilaitoksille (korkeakoulut ja muut) yhteyskanavan esimerkiksi opintoihin liittyvien harjoitusten tekemiseen. Toivomme voivamme lähteä yhteistyössä oppilaitosten tarpeista, joten kaikki ideat ja toivomukset ovat tervetulleita. Ota yhteyttä.

Olemme toimineet yliopistoryhmien kanssa yhteistyössä eri projektien käännöstyön ja laaduntarkistuksen parissa.

Voimme järjestää paitsi esityksiä toiminnastamme, myös yleisesti luentoja tietokoneohjelmien lokalisoinnista.

IRC

Käytämme aktiivisesti IRCnet-verkossa olevaa #lokalisointi-kanavaa eri käännösprojektien välistä keskustelua varten. Kanava on tarkoitettu sekä vapaalle keskustelulle yhteisistä asioista että käytännön käännöstyötä varten. On esimerkiksi parempi, että käytettävästä terminologiasta keskustellaan yhdellä kanavalla kuin usealla eri käännöstiimien omalla kanavalla.

Huomaa, että kanava on IRCNet-verkossa. Muita IRC-verkkoja ovat esimerkiksi Freenode (erittäin yleinen avoimen lähdekoodin projektien keskuudessa), Efnet, Dalnet, Undernet jne. Kyseisellä kanavalla ei ole toimintaa muissa IRC-verkoissa.